Jogi szabályzat

A Tartalomszolgáltató megnevezése, székhelye

A cég megnevezése: Top Finance & Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
A cég rövid neve: Top Finance and Consulting Kft.
A cégjegyzékszáma: 01-09-929430
A cég székhelye: 1091 Budapest Üllői út 25. 4/17.

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek

A Top Finance and Consulting Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Ügyfél”) adatainak kezelésében az 1992. évi LXIII.Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

1. A Szolgáltató kizárólag szerződések megkötése, szerződések figyelemmel kísérése, Ügyfelek részére történő tájékoztatás, számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a követelések érvényesítése, illetve hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kér adatszolgáltatást.

2. Ügyfelek hozzájárulnak, hogy Szolgáltató kezelje Ügyfelek személyes és különleges adatait. Szolgáltató kijelenti, hogy Ügyfelei által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Ügyféllel szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

3. Ügyfelei számára Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy törölhessék.

4. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

5. Ügyfelek adataiba kizárólag Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Ügyfelekről tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

6. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén Ügyfelekről megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

8. Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy internetes oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az olyan esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy az adatok elvesztését eredményezik.