Jogi nyilatkozat

A Top Finance and Consulting Kft. (Székhely: 1091 Budapest Üllői út 25. 4/17.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.topfinance.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Mindezek ellenére, a Top Finance and Consulting Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse. 

www.topfinance.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Top Finance and Consulting Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Top Finance and Consulting Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Top Finance and Consulting Kft. honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a Top Finance and Consulting Kft. részére elfogadja, hogy a Top Finance and Consulting Kft. az ilyen információt az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített módon felhasználhatja.

A Top Finance and Consulting Kft. a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.topfinance.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Top Finance and Consulting Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Top Finance and Consulting Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Top Finance and Consulting Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Top Finance and Consulting Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Top Finance and Consulting Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.